Обадете се: 0676-72962


Свежа идея
Зелено Дряново
град Дряново


Осигуряват се 16 нови работни места !
Предвиждат се дейности по психологическо подпомагане и мотивиране

Адрес:

5370 гр. Дряново

         ул. "Шипка" 165

Телефони:
0676 / 72962, 7 1172,

e-mail: dryanovo@dryanovo.bg

 

www.zelenodryanovo.eu

www.dryanovo.bg

 

 

Copyright © Община Дрябово, Всички права запазени, Страницата е изготвена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз