Обадете се: 0676-72962


Свежа идея
Зелено Дряново
град Дряново


Осигуряват се 16 нови работни места !
Предвиждат се дейности по психологическо подпомагане и мотивиране

Добре дошли в ЗЕЛЕНО Дряново!

Постигнати резултати.

За  периода  на  реализацията  на  проекта е  обработена  почва, внесени  органични   и  изкуствени  торове,    засадени са  многогодишни  храстови  видове. По  проекта е  закупено  оборудване и  техника за  извършване  на  дейностите озеленяване, поддръжка  и благоустрояване. Извършена  е   успешна  рекламна  кампания, за  представяне  на услугите   на  новосъздаденото  социално  предприятие, в  общността.

 

Проектът е  реализиран  за  14  месеца и  приключва  на  01.11.2019  година.

 


Copyright © Община Дрябово, Всички права запазени, Страницата е изготвена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз